GRAU

TRASTER I TERRASSA ANNEXES A UN HABITATGE


A vegades, l'ampliació d'un nou carrer comporta un seguit d'alteracions de la ciutat no previstes, del que va ser, de la seva història. En aquest cas, el nou traçat del carrer travessava pel mig d'una construcció de principis del segle XX que s'havia de mantenir i adaptar a una nova realitat.

La nostra intervenció es va centrar en aquest habitatge, un cop iniciades les obres d'urbanització del carrer i com a resultat dels acords assolits entre la propietat i l'ajuntament. D'aquesta manera, a partir de l'enderroc inicial plantejàvem un nou final, una nova façana per a l'edifici que dotés de cert ordre al conjunt, tant interiorment en l'habitatge com cap al carrer.

Un nou mur de bloc de formigó va aparèixer com a façana del carrer, construït a partir de materials econòmics i que es perfora per dotar de ventilació al nou espai d'emmagatzematge sorgit a la planta baixa.

A l'alçada de la planta primera, una nova terrassa supleix el que abans va ser un gran pati i un hort urbà. Una barana amb platines d'acer recorda aquell hort, construint noves jardineres i estenent-se en els seus límits per protegir els buits del mur. Si bé, durant la seva construcció aquesta barana es va transformar en un panell de reixeta metàl·lica a la qual la propietat va afegir a més un tancament de bruc natural de dos metres d'alçada, creant inconscientment una relació interessant entre el formigó, l'acer i la vegetació.


Pg Fabra i Puig, 282 Barcelona
Miquel Rodríguez, Roger Saderra, arquitectes
SIX Constructors Associats, S.A., promotor
Pro Nou Barris, S.A., Promotor subsidiari
Projecte executiu: febrer 2007
Final d’obra: maig 2007
PEM: 31.650,06 €
Superfície construïda: 12,3 m2 + 9,9 m2 terrassa