Ramon Batlle

REHABILITACIÓ I REFORMA D’UN LOCAL COM A ESTUDI


Es tracta de la rehabilitació d’un antic magatzem situat a la planta baixa d’un edifici unifamiliar de dos plantes sobre rasant i entre mitgeres, per a adequar-lo com a estudi d’arquitectura.

Es planteja una rehabilitació integral de l’edifici, ja que aquest no compta amb cap dels serveis ni instal·lacions mínimes. A més, per tal de separar l’estudi de l’habitatge original ubicat a la primera planta, s’ha anul·lat l’escala de comunicació interior mitjançant una operació de reforç estructural de les bigues de fusta existents.

L’estudi es distribueix de manera diàfan, convertint els estants de llibres en els tamisos que compartimenten l’espai interior.


C/ Ramon Batlle, 72 Barcelona
Miquel Rodríguez, Roger Saderra, arquitectes
Lluís Saderra, promotor
Projecte executiu: setembre 2009
PEM: 32.340,47 €
Superfície construïda: 38 m2 + 25 m2 pati